...

PROGRAM

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

KLASA 1

 • instrument główny – 2x30min
 • podstawy rytmiki – 2x45min
 • kształcenie słuchu- 1x45min
 • zajęcia z akompaniatorem- 1x15min

OPIS

Wprowadzenie do świata dźwięków. Na tym etapie stawiamy na wszechstronny rozwój uczniów, by pomóc im zdecydować o swojej przyszłej specjalności. Program jest skoncentrowany na podstawach muzycznych, rozwijaniu słuchu i rytmiki.

KLASA 2

 • instrument główny – 2x30min
 • podstawy rytmiki – 2x45min
 • kształcenie słuchu- 1x45min
 • zajęcia z akompaniatorem- 1x15min

OPIS

W drugiej klasie uczniowie kontynuują naukę gry na instrumencie, rozwijając swoje umiejętności techniczne i muzyczne. Wprowadzone są bardziej zaawansowane elementy teorii muzyki.

KLASA 3

 • instrument główny – 2x30min
 • podstawy rytmiki – 2x45min
 • kształcenie słuchu- 1x45min
 • zajęcia z akompaniatorem- 1x15min

OPIS

Trzecia klasa skupia się na rozwijaniu umiejętności muzycznych uczniów poprzez bardziej złożone utwory i zaawansowaną teorię muzyki. Uczniowie zaczynają grać w zespołach.

KLASA 4

 • instrument główny – 2x45min
 • zajęcia z akompaniatorem – 1x15min
 • kształcenie słuchu – 2x45min
 • wiedza o muzyce – 1x45min
 • chór – 2x45min

OPIS

W czwartej klasie uczniowie doskonalą swoje umiejętności instrumentalne i teoretyczne, przygotowując się do bardziej zaawansowanych występów i egzaminów. Program zostaje rozbudowany o zajęcia z chóru.

KLASA 5

 • instrument główny – 2x45min
 • zajęcia z akompaniatorem – 1x15min
 • fortepian dodatkowy – 1x30min
 • kształcenie słuchu – 2x45min
 • audycje muzyczne – 1x45min
 • chór – 2x45min

OPIS

Piąta klasa to czas na intensywną pracę nad repertuarem i przygotowanie do konkursów oraz koncertów. Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną.

KLASA 6

 • instrument główny – 2x45min
 • zajęcia z akompaniatorem – 1x15min
 • fortepian dodatkowy – 1x30min
 • kształcenie słuchu – 2x45min
 • audycje muzyczne – 1x45min
 • chór – 2x45min

OPIS

Szósta klasa to ostatni etap kształcenia i przygotowanie do zakończenia cyklu edukacyjnego. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności, przygotowują się do końcowych egzaminów i prezentują swoje osiągnięcia na koncertach.

ZAPIS

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 już się rozpoczęła! Zgłoś się do nas – z niecierpliwością czekamy, by Cię usłyszeć!

KLASA 1

 • instrument główny – 2x30min
 • podstawy rytmiki – 2x45min
 • kształcenie słuchu- 1x45min
 • zajęcia z akompaniatorem- 1x15min

OPIS

Pierwszy rok nauki to wprowadzenie do podstaw gry na wybranym instrumencie oraz podstaw teorii muzyki. Program dostosowany jest do wieku i poziomu uczniów, zapewniając solidne fundamenty muzyczne.

KLASA 2

 • Instrument główny – 2x30min
 • podstawy rytmiki – 2x45min
 • kształcenie słuchu- 1x45min
 • zajęcia z akompaniatorem- 1x15min

OPIS

Druga klasa skupia się na rozwijaniu technik gry oraz pogłębianiu wiedzy teoretycznej. Uczniowie zaczynają grać bardziej złożone utwory i uczestniczą w bardziej zaawansowanych zajęciach. To również początek pracy w zespołach kameralnych.

KLASA 3

 • instrument główny – 2x30min
 • podstawy rytmiki – 2x45min
 • kształcenie słuchu- 1x45min
 • zajęcia z akompaniatorem- 1x15min

OPIS

Trzecia klasa to czas intensywnej pracy nad techniką i repertuarem. Uczniowie przygotowują się do występów i konkursów, a program obejmuje zaawansowane zagadnienia teoretyczne. Na tym etapie nasi podopieczni prezentują swoje umiejętności na pokazach i koncertach.

KLASA 4

 • instrument główny – 2x45min
 • zajęcia z akompaniatorem – 1x15min
 • kształcenie słuchu – 2x45min
 • wiedza o muzyce – 1x45min
 • chór – 2x45min

OPIS

Czwarta klasa to przygotowanie do zakończenia cyklu nauczania. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności i przygotowują się do egzaminów końcowych. Program obejmuje także prezentacje publiczne i koncerty podsumowujące naukę.

ZAPIS

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 już się rozpoczęła! Zgłoś się do nas – z niecierpliwością czekamy, by Cię usłyszeć!

KLASA 1

 • instrument główny – 2x30min
 • podstawy rytmiki – 2x45min
 • kształcenie słuchu- 1x45min
 • zajęcia z akompaniatorem- 1x15min

OPIS

Wprowadzenie do świata dźwięków. Na tym etapie stawiamy na wszechstronny rozwój uczniów, by pomóc im zdecydować o swojej przyszłej specjalności. Program jest skoncentrowany na podstawach muzycznych, rozwijaniu słuchu i rytmiki.

KLASA 2

 • instrument główny – 2x30min
 • podstawy rytmiki – 2x45min
 • kształcenie słuchu- 1x45min
 • zajęcia z akompaniatorem- 1x15min

OPIS

W drugiej klasie uczniowie kontynuują naukę gry na instrumencie, rozwijając swoje umiejętności techniczne i muzyczne. Wprowadzone są bardziej zaawansowane elementy teorii muzyki.

KLASA 3

 • instrument główny – 2x30min
 • podstawy rytmiki – 2x45min
 • kształcenie słuchu- 1x45min
 • zajęcia z akompaniatorem- 1x15min

OPIS

Trzecia klasa skupia się na rozwijaniu umiejętności muzycznych uczniów poprzez bardziej złożone utwory i zaawansowaną teorię muzyki. Uczniowie zaczynają grać w zespołach.

KLASA 4

 • instrument główny – 2x45min
 • zajęcia z akompaniatorem – 1x15min
 • kształcenie słuchu – 2x45min
 • wiedza o muzyce – 1x45min
 • chór – 2x45min

OPIS

W czwartej klasie uczniowie doskonalą swoje umiejętności instrumentalne i teoretyczne, przygotowując się do bardziej zaawansowanych występów i egzaminów. Program zostaje rozbudowany o zajęcia z chóru.

KLASA 5

 • instrument główny – 2x45min
 • zajęcia z akompaniatorem – 1x15min
 • fortepian dodatkowy – 1x30min
 • kształcenie słuchu – 2x45min
 • audycje muzyczne – 1x45min
 • chór – 2x45min

OPIS

Piąta klasa to czas na intensywną pracę nad repertuarem i przygotowanie do konkursów oraz koncertów. Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną.

KLASA 6

 • instrument główny – 2x45min
 • zajęcia z akompaniatorem – 1x15min
 • fortepian dodatkowy – 1x30min
 • kształcenie słuchu – 2x45min
 • audycje muzyczne – 1x45min
 • chór – 2x45min

OPIS

Szósta klasa to ostatni etap kształcenia i przygotowanie do zakończenia cyklu edukacyjnego. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności, przygotowują się do końcowych egzaminów i prezentują swoje osiągnięcia na koncertach.

ZAPIS

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 już się rozpoczęła! Zgłoś się do nas – z niecierpliwością czekamy, by Cię usłyszeć!

PROGRAM

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Nasze założenia programowe są fundamentem, na którym budujemy edukację muzyczną. Dążymy do tego, aby każdy z naszych uczniów mógł realizować swoje muzyczne marzenia i osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości. W Muzycznym Promyku oferujemy:

 • indywidualne podejście do każdego ucznia,
 • profesjonalną kadrę muzyków z pasją,
 • program nauczania dopasowany do umiejętności uczniów,
 • wieloletnie doświadczenie w kształceniu muzyków,
 • szeroki wybór specjalności instrumentalnych.

Naszym celem jest wykształcenie następców Chopina, Beethovena i innych znanych na całym świecie muzyków. W pracy skupiamy się konkretnie na każdym podopiecznym, by zapewnić mu rozwój i edukację na najwyższym poziomie.

SZKOLENIE

ZAKOŃCZENIE NAUCZANIA

Zakończenie nauczania w naszej szkole muzycznej to moment podsumowania i celebracji muzycznej podróży każdego ucznia. To czas, kiedy zbieramy owoce wspólnej pracy, nauki i pasji, która towarzyszyła nam przez wszystkie lata edukacji muzycznej.

EGZAMIN KOŃCOWY

Każdy uczeń, kończąc cykl nauczania w naszej szkole, przystępuje do egzaminów końcowych, które obejmują zarówno część praktyczną, jak i teoretyczną.

KONCERT DYPLOMOWY

Koncerty dyplomowe, podczas których uczniowie prezentują swoje umiejętności przed rodziną i społecznością szkolną, są podsumowaniem ich wieloletniej pracy.

WRĘCZENIE DYPLOMÓW

Na zakończenie uczniowie otrzymują dyplomy, które są formalnym potwierdzeniem ich osiągnięć. To uroczysty moment, który celebrujemy razem z uczniami, ich rodzinami i nauczycielami.

ZAPISY

JAK DOŁĄCZYĆ DO MUZYCZNEGO PROMYKA?

KADRA

NASI NAUCZYCIELE

Muzyczny Promyk tworzą utalentowani ludzie z pasją i miłością do muzyki. Nasi nauczyciele to doświadczeni muzycy i pedagodzy, którzy inspirują uczniów i pomagają im rozwijać swoje talenty. Każdy z nich ma bogate doświadczenie sceniczne i dydaktyczne, co gwarantuje najwyższy poziom edukacji muzycznej.

Anna Kowalska - Fortepian

Jan Nowak - Gitara

Maria Wiśniewska - Skrzypce

Maria Wiśniewska - Skrzypce

Piotr Malinowski - Wiolonczela

Katarzyna Nowicka - Flet

POPISY

NASI UCZNIOWIE MAJĄ BRZMIENIE!

KONTAKT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Adres E-mail

ps@promyk.szczecin.pl

Numer telefonu

+48 91 434 15 91

FORUMULARZ KONTAKTOWY

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.