...

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia Muzyczny Promyk

MUZYCZNY PROMYK

O NAS


Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia „Muzyczny Promyk” im. I. J. Paderewskiego w Szczecinie uzyskała wpis do ewidencji szkół artystycznych dnia 05.10.2011 r. i rozpoczęła swoją działalność z dniem 01.09.2012 r.

Rozwijamy muzyczne talenty uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Promyk Szkoła jak Dom z Oddziałami Dwujęzycznymi im. I. J. Paderewskiego w Szczecinie, przedszkolaków Przedszkoli Promyk oraz uzdolnionionej młodzieży ze Szczecina i okolic.

PLAN NAUCZANIA

POZNAJ SZCZEGÓŁY NASZEJ PRACY

OSIĄGNIĘCIA

ZOBACZ POSTĘPY NASZYCH UCZNIÓW

ZAPISY

JAK DOŁĄCZYĆ DO MUZYCZNEGO PROMYKA?

POPISY

NASI UCZNIOWIE MAJĄ BRZMIENIE!

KONTAKT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Adres E-mail

ps@promyk.szczecin.pl

Numer telefonu

+48 91 434 15 91

FORUMULARZ KONTAKTOWY

NASZE PLACÓWKI

ODWIEDŹ POZOSTAŁE PLACÓWKI

Niepubliczne Przedszkola i Żłobki Promyk

Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia Promyk

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Promyk
Szkoła jak Dom

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.